Ameliyatsız Uygulamalar

Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Beni tanıyan ve çalışmalarımı takip edenler, yüz gençleştirmede önceliği cerrahi uygulamalara verdiğimi bilir. -Peki her yerde duyup gördüğümüz, ameliyatsız yüz...

Jawline Dolgusu

“JawLine” Amerikan literatüründe çenenin yan konturunu tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Jaw=Çene Line=Hat, Çizgi Jawline= Çene hattı Hani eskiden dev bir köpek...